Dnes je Utorok 25.oktobra 2016, meniny má Aurel, zajtra bude mat Demeter
TOPlist

Vitajte na našich stránkach!

Motto našej školy:

„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom

a  drinou, ale hrou, hostinou a rajom.“

/J. A. Komenský/

Milí priatelia,

radi by sme Vám predstavili našu školu  a priblížili Vám prácu našich pedagógov, či už na škole alebo v školskom internáte, ktorá mnohokrát nie je jednoduchá a prináša so sebou nutnosť zdolávať množstvo prekážok a úskalí. No i napriek tomu  dokáže náš pedagogický zbor motivovať žiakov správnym smerom a tak vytvárať spolu s nimi úžasné hodnoty.  Máte možnosť sa presvedčiť aj sami.... Veríme, že na našich stránkach získate množstvo zaujímavých postrehov, ktoré budú i pre Vás prínosom a cestou za inšpiráciami k tvorivým nápadom....

Pokiaľ máte záujem sa bližšie zahĺbiť do tajomstiev rôznych aktivít  našich žiakov, srdečne Vás  pozývame nahliadnuť do našej GALÉRIE-školy...., prípadne do GALÉRIE-školského internátu......


INFORMÁCIE  O  ZAMESTNANCOCH, KTORÍ SÚ ZODPOVEDNÍ  ZA  AKTUALIZÁCIU WEBOVEJ  STRÁNKY  ŠZŠI  FIĽAKOVO a pravidelné doplňovanie informácií o dianí a aktivitách na škole, ŠKD a v školskom internáte, nájdete v menu O NÁS /časť WEBOVÁ  STRÁNKAÚsmiaty. Tak nech je našich spoločných aktivít čoraz viac a viac!

Naše motto:

„Učiť sa spolu je začiatok, pracovať spolu je pokrok, tvoriť spolu je úspech“.Školský rok 2016/2017

AKTUALITY:

Október  2016 - aktivity:

SVETOVÝ  DEŇ VÝŽIVY V ŠKOLE

V týždni od 10. októbra 2016 do 14. októbra 2016 sa uskutočnil na škole tematický týždeň zameraný na zvýšenú konzumáciu ovocia a zeleniny. Žiaci 1. aj 2. stupňa mali možnosť ochutnať rôzne druhy ovocia a zeleniny, a pritom ich ručičky vytvorili zaujímavé výtvarné kresby, nainštalovali náučnú výstavku a p. učiteľky Mgr. Paťka Angyalová  a Mgr. Danka Kancková spracovali bohatú fotogalériu k danej téme.

Zároveň vo štvrtok dňa 13. októbra 2016 na 4. vyučovacej hodine uskutočnili p. asistentka Editka Póczosová a p. učiteľka Mgr. Alžbetka Ferenczová besedu so zameraním na Svetový deň výživy, v rámci ktorej sme nielen ochutnávali rôzne fajné ovocné a zeleninové dobroty, ale sme sa i veľa naučili.


VIAC


VÝROBA JESENNÝCH  LISTOV V ŠKOL. INTERNÁTE

Opadáva žlté lístie, ľahne si, že bude spať. Milý vetrík ponúkol sa, že ho bude kolísať. Najprv zľahka šuští, potom zrazu inú spustí:  "Poďte, deti, tancovať".

Vyrábali sme jesenné listy z krepového papiera pomocou drobných guličiek a na záver sme sa príjemne unavili malou disco pártyŽmurkajúci s pani vychovávateľkou Mgr. Ingrid Karmanovou.

VIAC


NA HODINE PRACOVNÉHO  VYUČOVANIA

Ručičky sa spolu hrali, roboty sa neľakali. Bum, bum kladivkom na vrátka, a je tu zábavka krátka: Nazbierali sme lístie, zafarbili sme ho, s využitím servítkovej techniky sme kladivkom vyklepávali a robili otlačky na papier. Čím rýchlejšie pracovali naše ručičky s kladivkami, tým sme mali krajšie, dúhovejšie obrázky Smejúci sa.

Naši malí šikovníci z B-variantu takto pracovali na pracovnom vyučovaní s pani zástupkyňou RŠ.

VIAC


ŠARKANIÁDA - SPOLOČNÁ  AKTIVITA DETÍ Z ŠKD  A ŠKOL. INTERNÁTU

Aj keď dúhoví krásavci môžu poletovať vysoko nad našimi hlavami po celý rok, jesenné obdobie je ideálne na zhotovenie a púšťanie šarkanov. Fantázii sme medze nekládli. Všetko, čo sme k tomu potrebovali, boli šikovné ruky húževnatých pani vychovávateliek a zanietenosť detičiek, no a v neposlednom rade materiál za pár drobných. Najlepšie na tom je, že sa pri tom výborne zabavili naše deti. Ak nie pri strihaní a lepení, tak aspoň pri ich výzdobe.

Vietor fúka, šarkan letí, kopec víta všetky deti!

VIAC


September 2016 - prvé naše aktivity:

DARY PANI JESENE V ŠKOLE

Pani jeseň bohatá, farbí stromy do zlata. Rozdala už pani jeseň deťom sladké dary, ponúkla ich pohárikom jabĺčnej šťavy. Pozor dajme, bo odletí nebadane na jesennom vetre, ej veru padá lístie, gaštany, obliekajme svetre.

S privítaním pani jesene sme dňa 28. septembra 2016 na 3. vyučovacej hodine s deťmi začali tvoriť rôzne kreácie z plodov jesene. Poslúžili nám uhorky, papriky, paradajky, zemiaky, mrkva, gaštany, rôzne lístie a iné dary jesennej prírody. Výstavku darov pani jesene s detičkami nainštalovali p. učiteľka Mgr. Miladka Bujnová a p. asistentka Editka Póczosová. A pozrite sa Úsmiaty- podarili sa nám takéto kúsky:

VIAC


DEŇ  MLIEKA V ŠKOLE

Dňa 26. septembra 2016 sme mali na prvom stupni Deň mlieka. Pre detičky pani učiteľka Mgr. Simonka Bodorová pripravila zaujímavú interaktívnu prezentáciu o mlieku a jeho význame pre náš život. P. učiteľka Mgr. Paťka Angyalová pripravila pre žiakov náučnú prezentáciu a zaujímavú besedu k danej téme a ochutnávku rôznych mliečnych dobrôt. V rámci prednášky a besedy boli deťom kladené rôzne otázky k danej problematike. Pani učiteľky ďalej pripravili pre deti ochutnávku mliečnych výrobkov (syry, nátierkové syry, maslá, pudingy, tvarohy...) nielen v škole, ale aj v prevádzke školy na ul. Obrancov mieru vo Fiľakove (v G.dome).

Na záver týždňa 30. septembra 2016 v G.dome v rámci ukončenia mliečneho týždňa čakalo deti príjemné prekvapenie Žmurkajúci - súťaž v jedení palaciniek a pití mlieka. Žiaci si zasúťažili v rámci jednotlivých tried. Nielen deti, ale aj pani učiteľky a pani vychovávateľky ŠKD mali úžasný zážitok.


VIAC


NOVÝ  PROJEKT  "ZELENÁ  ŠKOLA"

Dávame do pozornosti zaujímavý projekt "ZELENÁ  ŠKOLA", do ktorého sme sa prihlásili v septembri 2016 a ktorým bude žiť celá škola. Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus, so zameraním na problematiku ochrany životného prostredia, pričom o danej problematike sa nestačí len učiť, ale je nevyhnutné zmeniť aj naše konanie.

Realizácia programu podporuje na škole priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. V rámci uvedeného projektu dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce všetkých nás - nielen žiakov, učiteľov, vychovávateliek, ale i nepedagogicikých zamestnancov a participovať na spoločných cieľoch.

Už sa tešíme na nové aktivitySmejúci sa!


ŠIKOVNÉ  RUČIČKY DETÍ V ŠKOLSKOM INTERNÁTE - JESEŇ 2016

Pani príroda nám ponúka množstvo zaujímavých darov, ktoré sme sa pokúsili využiť s našimi deťmi v školskom internáte. Tvorili sme, kúzlili sme a vykúzlili sme s pani vychovávateľkou Kingou Triznovou čosi zaujímavé - šarkany. Už len priaznivý vetrík a hor sa do púšťania šarkanov Smejúci sa.

VIAC


EKOPOPOLUDNIE V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

V škol. internáte sa nielen zabávame, hráme, zahráme, ale chceme mať v jeho v areáli a okolo internátu pekné prostredie a preto treba aj niečo urobiť. Keďže sme šikovní a usilovní, pustili sme sa s našimi pani vychovávateľkami do prvých jesenných úprav kríkov, stromčekov, pílenia suchých konárov, hrabania suchej trávy a odnášania neporiadku na vopred určené miesto. Pracovali sme s chuťou, s radosťou. Krásne, ešte pomerne letné počasie nás sprevádzalo po celý čas. Pridali sa aj tí, ktorí spočiatku postávali, spohodlnelí  ešte z letných prázdnin. Na záver úspešného, pracovného popoludnia na nás čakali sladké odmeny a pochvala od pani vychovávateliek nás tešila z dobre vykonanej práce.

VIAC


PROJEKTY 2016:

Dávame do pozornosti vypracované nasledovné projekty, ktoré sú dostupné na našej webovej stránke v sekcii Projekty. Úspešne vyhodnoteným projektom zo strany MŠVVaŠ SR sa stal projekt:

ENVIROPROJEKT 2016 pod názvom: "Vykúzlime kúsok vodného raja"

Hlavnou myšlienkou uvedeného projektu je vybudovanie záhradného jazierka v oddychovej záhrade školy a zrealizovanie rôznych zaujímavých aktivít so žiakmi k danej téme. Projekt bude pokračovaním úspešne zrealizovaného ENVIROPROJEKTU 2015, v rámci ktorého sme v septembri 2015 vysadili rastlinky, kvetiny, stromčeky a rôzne kríky, o ktoré sme sa zodpovedne starali aj počas horúcich dní v období letných prázdnin 2016.


Vážení kolegovia, milí naši žiaci,

prajeme Vám pevné zdravie, šťastie a mnoho úspechov v novom školskom roku 2016/2017!

Vedenie školyŠkolský rok 2015/2016 - úspešne ukončený!

AKTUALITY:

Jún 2016 - aktivity:

GUĽÁŠ PÁRTY V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

Záver školského roka ako už tradične býva dobrým zvykom, patrí v našom šk. internáte guľáš párty. Pani vychovávateľky spolu s detičkami uvarili výborný guľášik, pri ktorom sa dobre zabavili, zaspievali si a zaspomínali na rôzne bohaté aktivity, ktoré počas školského roka spoločne zažili.

VIAC


ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

VIAC


BATIK


FIĽAKOVSKÝ HRAD OČAMI DETÍ

VIAC


DIVADLO – POLEPETKO

VIAC


PRÍRODA OKOLO NÁS

Pri príležitosti mesiaca lesov v apríli, ŠZŠ Rimavská Sobota vyhlásila výtvarnú súťaž PRÍRODA OKOLO NÁS, do ktorej svojimi prácami prispeli aj žiaci našej školy. 3. miesto získala Zlatica Dorková žiačka II.B.


VÝSTAVKA – PRÁCA NAŠICH RÚK

VIAC


NA ZMRZLINKE S PANI VYCHOVÁVATEĽKAMI

VIAC


PING-PONG V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

VIAC


HRADNÉ MÚZEUM

VIACMáj 2016 - aktivity:

ZÁHRADNÍCTVO

VIAC


SPEVÁCKA SÚŤAŽ

VIAC


CO + DIDAKTICKÉ HRY

VIAC


UKÁŽ, ČO VIEŠ

VIAC


TURNAJ VO FUTBALE

VIAC


KRESLENIE NA ASFALT

VIAC


Máj 2016 - informácie:

PROJEKTY 2016:

Dávame do pozornosti vypracované nasledovné projekty, ktoré sú dostupné na našej webovej stránke v sekcii Projekty a ďalší projekt:

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2016 pod názvom: "Miluj svoj život"Apríl 2016 - aktivity:

DEŇ ZEME

VIAC


POHYBOVO SÚŤAŽIVÉ HRY V ŠKOLSKOM INTERNÁTE A ŠKD

VIAC


ĎEŇ ZEME NA INTERNÁTE A V ŠKD

VIAC


EKOPOPOLUDNIE V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

VIAC


Apríl 2016 - informácie:

PROJEKTY 2016:

Dávame do pozornosti vypracované nasledovné projekty, ktoré sú dostupné na našej webovej stránke v sekcii Projekty:

1/  ENVIROPROJEKT 2016 pod názvom: "Vykúzlime kúsok vodného raja"

2/  REGIONÁLNA A MULTIKULTÚRNA VÝCHOVÁ  ŽIAKOV PATRIACIM  K  NÁRODNOSTNÝM  MENŠINÁM  2016 pod   názvom: "Učme deti tradíciám predkov - ľudové remeslá Novohradu"

3/  PROJEKT 2016 pod názvom: "Učím sa rád" - vybavenie triedy špeciálnou interaktívnou technikou


Marec 2016 - aktivity:

CO - OČAMI DETÍ

VIAC


PREDNES POÉZIE A PRÓZY

VIAC


KNIŽNICA

VIAC


ČLOVEČE NEHNEVAJ SA A INÉ HRY

Kto by z nás nepoznal jednu z najpopulárnejších detských hier však? Aj u detičiek v školskom internáte je veľmi obľúbenou hrou. Spolu s deťmi zo školského klubu detí si spoločne zahrali človeče nehnevaj sa a rôzne iné náučné hry a pritom sa výborne zabavili.

VIAC


ROZPRÁVKOVÉ POPOLUDNIE

VIAC


Marec 2016 - informácie:

Do pozornosti dávame zamestnancom Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a plán vzdelávania nepedagogických zamestnancov ŠZŠI Fiľakovo na rok 2016, ktorý je dostupný v dokumentoch ŠZŠI - úsek riadenia a na nástenkách v jednotlivých budovách ŠZŠI.Február 2016 - aktivity:

O NAJKRAJŠIU VALENTÍNKU

VIAC


VALENTÍNSKA PÁRTY

VIAC


SKICÁR


VIAC


BESEDA NA TÉMU "DOSPIEVANIE" PRE ŽIAČKY 6. ROČNIKA

Žiačky 6. ročníka absolvovali besedu na tému Dospievanie, počas ktorej získavali informácie o fyzických a psychických zmenách v období dospievania. Ďalej sa zoznamovali so zásadami bezpečného správania. Žiačky si prehĺbili svoje poznatky z biológie človeka, zoznámili sa s novými pojmami z oblasti anatómie a fyziológie pohlavných orgánov, plánovaného rodičovstva, pričom pani učiteľky kládli dôraz a dôležitosť na hygienu a prevenciu.Január 2016 - informácie:

Do pozornosti dávame zamestnancom Zamestnaneckú dohodu uzatvorenú so zamestnaneckým dôverníkom na rok 2016, ktorú nájdete v dokumentoch ŠZŠI - úsek riadenia a na nástenkách v jednotlivých budovách ŠZŠI.


Január 2016 - aktivity:

"MOJA VLASŤ, MÔJ DOMOV" - 1. STUPEŇ


"MOJA VLASŤ, MÔJ DOMOV" - 2. STUPEŇ

VIAC


PADÁ SNIEŽIK, PADÁ

"Padá sniežik padá, ej ale som rada. Už je biely sad, ej ale som rád.
Bude dobrá sánkovačka, bude dobrá lyžovačka. Do oblôčka sniežik hľadí, ej ale sme všetci radi."

Pani vychovávateľky s deťmi v školskom internáte využili ponuku pani prírody, že konečne aj u nás napadol sneh a naplánovali popoludnia plné zábavy na snehu.

VIAC


VTÁČIKY V ZIME

„Sedí vrabec na haluzi smutne čviriká,
tlačí sa mu pod krídelká zima veliká.
Nasypme mu deti, omrviniek pár,
nech si zobne, lebo ešte ďaleko je jar...“

V zime nesmieme zabudnúť na vtáčiky, staráme sa o ne, prikrmujeme ich semienkami slnečnice, prosa, repky, či maku. Sýkorky si radi pochutnajú na zavesenom loji.

VIAC


KTO ČO VIE

Deti v školskom internáte naštartovali nový rok zaujímavou súťažou "Kto čo vie", v rámci ktorej sa mali možnosť zdokonaliť v recitácii, v tanci, v speve, zasúťažiť si v ping-pongu a vyskúšať play back show a hula-hop. Najlepší boli ocenení rôznymi dobrotami a sladkosťami.

VIACDecember 2015 - aktivity:

OSLAVY 40.-TEHO  VÝROČIA  VZNIKU  NAŠEJ  ŠKOLY - Pri príležitosti osláv 40.-teho výročia vzniku našej školy sa žiaci i zamestnanci okrem ich každodenných povinností zodpovedne venovali prípravám osláv 40.-teho výročia vzniku školy. Každý chcel prispieť aspoň kúskom svojho JA, či už zaujímavým kultúrnym programom, výzdobou školy, alebo pečením, rôznymi nápadmi.

 

 

 

 

 

 

VÝSTAVA V MESTE


VIAC


PEČIEME MEDOVNÍKY

VIAC


MIKULÁŠ, MIKULÁŠ ... - Aj v tomto roku ako už každoročne deti netrpezlivo čakali na príchod Mikuláša. Príde? Nepríde? Boli sme dobrí? Zaslúžime si balíček? Tieto otázky zneli v škole na chodbách. Nakoniec sa žiaci školy dočkali. Mikuláš zavítal do Guľášovho domu, kde rozdával našim žiakom balíčky plným priehrštím, samozrejme nie len tak...Deti mali tiež pre Mikuláša pripravené nejedno milé prekvapenie v podobe básničiek, pesničiek dokonca aj malých darčekov v podobne ich malej detskej tvorby - obrázkov.

VIAC

MIKULÁŠ NA NAŠOM  INTERNÁTE

"Hore briežkom, dolu briežkom, zapadajú sane sniežkom.
Na nich svätý Mikuláš, pri ňom anjel, z neba stráž.
Deti hľadia do oblôčka, nedočkavé majú očká.
Dobrý strýčku Mikuláš, pre všetkých dosť darov máš?"

Keďže aj deti v našom školskom internáte a deti zo školského klubu detí poslúchali a činili samé dobré skutky, zavítal aj k nim na internát Mikuláš. Priniesol im množstvo sladkostí, pre deti veľa radosti. Samozrejme aj oni sa Mikulášovi patrične odmenili v podobe zaujímavého kultúrneho programu - básničiek, pesničiek, tančekov a rôznych súťaží.


VIAC


"OCHRANÁRIK  OČAMI DETÍ" - výtvarná súťaž pri príležitosti "Európskeho dňa 112" ...

VIACNovember 2015 - aktivity:

ENVIROPROJEKT 2015 - Naša škola od začiatku nového školského roka 2015/2016 žila realizáciou projektu pod názvom: "Vykúzlime kúsok prírodného raja". Počas jeho realizácie od septembra 2015 sa nám podarilo zrealizovať nielen úpravy terénu, ale aj výsadbu zakúpených stromkov, kríkov, rôznych kvetín a pod.

ŠKOLSKÝ VÝLET NA HRAD ŠOMOŠKA - v rámci realizácie Enviroprojektu 2015 sa žiaci v doprovode triednych učiteľov zúčastnili vzdelávacej exkurzie na hrade Šomoška. Obohatení o zaujímavé zážitky a cenné informácie, príjemne unavení sa žiaci v doprovode triednych učiteľov vrátili domov.

ENVIROMENTÁLNA  SÚŤAŽ  PRE  II.  STUPEŇ  ŽIAKOV - počas realizácie Enviroprojektu 2015 si žiaci II. stupňa školy pocvičili pamäť kvízom, rôznymi vzdelávacími aktivitami a súťažami s enviromentálnou tematikou. Víťazi obdržali zaujímavé vecné ceny.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA PRE  I.  STUPEŇ  ŽIAKOV - počas realizácie Enviroprojektu 2015 sa žiaci I. stupňa školy v rámci skupinovej súťaže "Čo vieme o prírode, ako sa máme správať v lese, čo nemáme robiť v lese" naučili spoznávať naše najznámejšie vtáctvo, ako ich správne v zime prikrmovať. Pod dohľadom pani učiteliek sa žiakom podarilo zasadiť do črepníkov rôzne cibuľoviny - tulipány, hyacinty, narcisy, ľaliu. Netrpezlivo budeme čakať, či nám na jar zakvitnú. Najaktívnejší žiaci boli patrične ocenení zaujímavými vecnými cenami.

VIAC


ČERVENÉ STUŽKY - výtvarné práce, beseda - prevencia AIDS  - pre 5.-9.ročníky.

Správa o aktivitách kampane "ČERVENÉ STUŽKY" - vypracoval koordinátor protidrogovej prevencie na ŠZŠI - BSA Fiľakovo

VIAC


PRÍRODOVEDNÉ  HRY  DETÍ VO VÝCHOVNÝCH SKUPINÁCH  V ŠKOL. INTERNÁTE A V ŠKOLSKÝCH KLUBOCH  DETÍ - spoznávame prírodu a čo do nej patrí - zvieratká, rastlinky, semená a všeličo iné.


VIAC


HODINA  HLASNÉHO ČÍTANIA - aktivita so žiakmi v školskom internáte zameraná na rozvíjanie ich čitateľskej gramotnosti a pestovanie pozitívneho vzťahu ku knihám.

VIAC


BYSTRÁ  HLAVIČKA - matematická súťaž pre 1. stupeň žiakov školy. Žiaci si hravou formou zasúťažili v precvičovaní rôznych matematických zadaní úloh. Víťazi, ktorí sa umiestnili na popredných miestach v súťaži, získali zaujímavé vecné ocenenia.


VIAC


"MOJA VLASŤ, MÔJ DOMOV" - výtvarná súťaž - výhlásenie súťaže, vyhotovenie a zaslanie oznámení na družobné ŠZŠ v našom okolí.September - október 2015 - aktivity:

ENVIROPROJEKT 2015 - Naša škola od začiatku nového školského roka 2015/2016 žije realizáciou projektu pod názvom: "Vykúzlime kúsok prírodného raja". Počas jeho realizácie od septembra 2015 sa nám podarilo zrealizovať nielen úpravy terénu, ale aj výsadbu zakúpených stromkov, kríkov, rôznych kvetín a pod.

VIAC


DARY JESENE - aktivita 1. stupňa žiakov školy - výstavka z ovocia, zeleniny a ručných prác našich žiakov z plodov jesene. Kreatívnosť našich detí nepozná hraníc, pretože dokázali vyčarovať z darov pani jesene veľmi zaujímavé postavičky, figúrky a rôzne iné predmety.

VIAC


TEKVICOVÉ SVETIELKA - zhotovovanie lampášov z tekvíc vo výchovných skupinách školského internátu a v školských kluboch detí. Po úspešnom vyrezávaní tekvíc sme aktivitu zavŕšili ako každoročne stoličkovým tančekom.

VIAC


SVETOVÝ DEŇ MLIEKA V ŠKOLÁCH - aktivita 1. stupňa našich žiakov - tematický týždeň zameraný na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov spojený s besedou.

VIAC


SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY - tematický týždeň v škole o zdravej výžive. Naši pedagógovia pripravili zaujímavé besedy pre žiakov, zhotovili bohaté nástenky k danej problematike a uskutočnili pre deti ochutnávku rôznych jedál, nátierok.

VIAC


ZDRAVÁ  VÝŽIVA - beseda s deťmi v školskom internáte na tému ako sa zdravo stravovať. Deti mali možnosť získané informácie zúročiť v náučnom kvíze o zdravej výžive.


VIAC


ČÍTANIE DETÍ DEŤOM - aktivita 1. stupňa našich žiakov pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.


VIAC


V DOMOVE DôCHODCOV NEZÁBUDKA FIĽAKOVO - kultúrny program žiakov 1. stupňa pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

VIAC


PRÍRODA NAŠIMI OČAMI - žiaci prispeli svojimi výtvarnými prácami na 13. ročník výstavy PRÍRODA NAŠIMI OČAMI.

VIAC


EKOPOPOLUDNIE - skrášľovanie areálu nášho školského internátu. Využili sme krásne jesenné slnečné počasie a prispeli ku zveľaďovaniu areálu internátu. Pohrabali sme opadané lístie zo stromov, odpratali suché haluze a chrastie, vyčistili záhradu a nádvorie, ostrihali suché konáre a vetvičky z okrasných kríkov.

VIAC


ŠTAFETOVÉ A ŠPORTOVÉ HRY  - popoludnie plné súťaží detí v školskom internáte a v školských kluboch detí. Pod heslom "športom k zdraviu" sme si spoločne zasúťažili, a pritom sa dobre zabavili.

VIACVážení kolegovia, milí naši žiaci,

 

prajeme Vám pevné zdravie, šťastie a mnoho úspechov v novom školskom roku 2015/2016!

Vedenie školy