Dnes je Streda 05.augusta 2020, meniny má Hortenzia, zajtra bude mat Jozefína
TOPlist

Vitajte na našich stránkach!

Motto našej školy:

„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom

a  drinou, ale hrou, hostinou a rajom.“

/J. A. Komenský/

Milí priatelia,

radi by sme Vám predstavili našu školu  a priblížili Vám prácu našich pedagógov, či už na škole alebo v školskom internáte, ktorá mnohokrát nie je jednoduchá a prináša so sebou nutnosť zdolávať množstvo prekážok a úskalí. No i napriek tomu  dokáže náš pedagogický zbor motivovať žiakov správnym smerom a tak vytvárať spolu s nimi úžasné hodnoty.  Máte možnosť sa presvedčiť aj sami.... Veríme, že na našich stránkach získate množstvo zaujímavých postrehov, ktoré budú i pre Vás prínosom a cestou za inšpiráciami k tvorivým nápadom....

Pokiaľ máte záujem sa bližšie zahĺbiť do tajomstiev rôznych aktivít  našich žiakov, srdečne Vás  pozývame nahliadnuť do našej GALÉRIE-školy...., prípadne do GALÉRIE-školského internátu......


INFORMÁCIE  O  ZAMESTNANCOCH, KTORÍ SÚ ZODPOVEDNÍ  ZA  AKTUALIZÁCIU WEBOVEJ  STRÁNKY  ŠZŠI  FIĽAKOVO a pravidelné doplňovanie informácií o dianí a aktivitách na škole, ŠKD a v školskom internáte, nájdete v menu O NÁS /časť WEBOVÁ  STRÁNKAÚsmiaty. Tak nech je našich spoločných aktivít čoraz viac a viac!

Naše motto:

„Učiť sa spolu je začiatok, pracovať spolu je pokrok, tvoriť spolu je úspech“.Školský rok 2019/2020

AKTUALITY:

Vážení rodičia, žiaci, kolegovia!

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 Vás informujeme, že od pondelka 16.03.2020 AŽ DO ODVOLANIA bude podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky a usmernenia pani ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušené vyučovanie, pozastavená prevádzka školy, ako aj jej súčastí.

O začiatku vyučovania a obnovenia prevádzky školy Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohrozenia verejného zdravia odporúčame všetkým našim žiakom a zamestnancom školy zdržiavať sa v domácom prostredí a vyhýbať sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí.  Ďakujeme!

Mgr. Katarína  Š ü l i o v á ,  riaditeľka školy

 


 

Milí naši žiaci, rodičia, Vážení kolegovia,

prajeme Vám úspešný štart do Nového školského roku 2019/2020, pevné zdravie, elán, množstvo úspechov v škole, kopec spoločných zaujímavých aktivít, nech sa nám spolu darí!

Tešíme sa na Vás!

Vedenie školy


ARCHÍV AKTIVÍT  nájdete vľavo hore v  menu: Archív aktivít.


Aktivity:

FIĽAKOVSKÝ  HRAD  OČAMI  DETÍ  - AKTIVITA  ŽIAKOV  ŠKOLY:

Pri fiľakovskej škole hrad raz stál, jeho kráľ sa veľmi čudoval: „Čo je to za hrad, keď veže nemal?“ Až raz zhora a či zdola, prišli sem deti do detského tábora i kráľ na ne z hradu zavolá: Deti, postavme si hrad, nech máme si kde rozprávočku hrať! Jedna doska, druhá doska, ešte farby, tuto troška. Jedna lata, druhá lata, ešte strecha a tu vráta. Obrúsime, odpílime, natrieme a opravíme. Máme dvojvežový krásny hrad a nepremôže ho žiaden drak! A tak deti nelenili, do práce sa ihneď dali, kreslili, tvorili, hradnú vílu privolali. Hrad nám krásne opravili, rozprávočku vytvorili.Žmurkajúci

Fiľakovský hrad očami detí – aktivita v rámci MZ - návšteva a kreslenie hradu v spolupráci s inými školami z mesta/regiónu – zodp. p. vedúca MZ pre 1.-4. stupeň Mgr. Paťka Angyalová a pani učiteľka Mgr. Alžbetka Ferenczová.

Výtvarná súťaž „Fiľakovský hrad očami detí “pre žiakov 1.- 4. ročníka sa uskutočnila 14. 6. 2017 v areáli Fiľakovského hradu pod vedením p. uč. Angyalovej a p. uč. Ferenczovej. Okrem žiakov našej školy sa aktivity zúčastnili aj žiaci zo ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM z Fiľakova a žiaci zo ZŠ s VJM z Čakanoviec. Po oboznámení sa s krátkou históriou Fiľakovského hradu deti kreslili hrad tak, ako ho videli a vnímali svojimi detskými očami. Počas prestávky sa občerstvili chutnými obloženými rožkami a sladkou malinovkou a už aj pokračovali vo svojej práci. Vytvorili krásne kresby, niektorí zvolili kresbu ceruzkou, iní sa pohrali aj s farebnými ceruzkami. Porota sa veľmi ťažko rozhodovala, ktorá kresba je tá naj-top.

1. miesto – Patrícia Márkušová - ZŠ s VJM Čakanovce

2. miesto – Katrin Váradiová – ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM Fiľakovo

3. miesto – Patrícia Kojnoková – ŠZŠI – BSA Fiľakovo

Cena poroty: Ramóna Balogová - ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM Fiľakovo

Katrin Puporková - ZŠ s VJM Čakanovce

Víťazi boli odmenení diplomami, vecnými cenami a sladkosťami. Ostatní súťažiaci si zamaškrtili na sladkej odmene.

Všetkým gratulujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie s úsmevom!

VIAC


SKVELÝ 1. JÚN - DEŇ  DETÍ:

V každom z nás je krásne dieťa a to dieťa povedie Ťa do krajiny snov, kde je život hrou. Darujme si v tento deň s láskou aspoň jeden sen.Úsmiaty Do nebies dnes správa letí, že dnes majú sviatok deti. Slniečko sa na nás smeje, naše telá lúčmi hreje. Janko, Ferko, Anička! Kde je naša tortička? Upečie ju mamička alebo naša pani učiteľka! V srdciach veľa radosti, vo vrecku viac sladkostí. Celý rok len veľa hier, veľký úsmev z naších pier. Už je koniec básničky, veľa lásky detičky! Žmurkajúci

Prvý jún patrí deťom! V tento rok sme sa na prvom stupni rozhodli uvariť v "Guľášovom dome" pre deti fajný guľáš! Tu sme sa všetci stretli, hrali sme sa, tancovali, spievali, zabávali. A ak sa nám podarilo dostať loptu do koruny stromu, naša šikovná pani učiteľka Mgr. Miriama Sarvašová nám ju zniesla dolu zo stromu.Žmurkajúci Zatiaľ nám pán vychovávateľ Vladimír Cirbus varil aj so svojimi pomocníkmi fajný guľáš, ktorý bol dokonalým vyvrcholením tohto dňa v škole. Kým sme na guľáš čakali, pani učiteľky, Mgr. Miriama Sarvašová, Mgr. Paťka Angyalová, Mgr. Alžbetka Ferenczová, Mgr. Katka Földiová, Mgr. Simonka Bodorová a pani asistentka Editka Póczosová nás hostili zákuskami a koláčikmi, ktoré pre nás doma napiekli, nachystali. Celý deň sa niesol v pozitívnej nálade a bol naozaj venovaný deťom!Úsmiaty Držíme sa hesla:  "PRE DETI, O DEŤOCH, S DEŤMI!Úsmiaty


VIAC


Máj  2017 - aktivity:

UKÁŽ, ČO VIEŠ - KI MIT TUD!  - ŽIACKA  SÚŤAŽ:

Žmurklo slnko do oblôčka, šteklilo mi lúčom očká: - Vstávaj, dievka strapatá, deň je ako zo zlata! Dnes je to Tvoj veľký deň, splní sa Ti každý sen. Ukáž všetkým, čo dokážeš!Žmurkajúci
V tomto školskom roku sme znovu zorganizovali druhý ročník súťaže "Ukáž, čo vieš! - Ki mit tud!". Pozvánky sme rozoslali na 4 základné školy, ktoré pôsobia v našom meste.  Do súťaže sa zapojili 2 školy plus naša škola, a to ZŠ Farská lúka, a ZŠ Š. Koháryho II s VJM. Celú súťaž sme zorganizovali na dvore budovy na ulici Obrancov Mieru 9 (tzv. Guľášov dom). Z každej školy sa mohli zapojiť do súťaže 3 deti, respektíve skupiny. Žiaci si pre nás pripravili krásne predstavenia v podobe poézie, prózy, spevu, tanca, ale aj baletu.

Pre súťažiacich žiakov a ich pedagogický doprovod bolo prichystané malé občerstvenie, na ktorom si mohli pochutnať všetci prítomní kým bola súťaž vyhodnotená. Keďže všetci žiaci boli mimoriadne šikovní, p. učiteľky Mgr. Miriama Sarvašová a Mgr. Miladka Bujnová sa rozhodli udeliť 3x prvé miesto, 2x druhé miesto a 2x tretie miesto.

Umiestnenia:

1. miesto: - Trčanová Lenka - ZŠ Farská lúka - balet

- Radics Réka Mária - ZŠ Koháryho - poézia

- skupina "Táncos lányok" - ŠZŠI - tanec

2. miesto: - Illés Dorka - ZŠ Koháryho - spev

- skupina "Tanečnice" - ŠZŠI - tanec

3. miesto: - Urbán Edina - ZŠ Koháryho - próza

- Kadašová Natália - ZŠ Farská lúka - próza

VIAC


Apríl  2017 - aktivity:

VEĽKONOČNÁ  POHĽADNICA - ŽIACKA SÚŤAŽ PRE ŽIAKOV 1. STUPŇA:

Malý zajko v tráve čupí, sleduje jak jar sa budí. Všetko živé sa raduje, na Veľkú noc sa hotuje. Ty si šibal zajačik! Kde si schoval korbáčik? Zdá sa, že ho milý zajko vymenil za pekné vajko. Privítajme sviatky jari, nech sa všetkým dobre darí. Prijmi môj veľkonočný pozdrav krátky na veľkonočné sviatky. V zdraví ich v dobrom preži, buď veselý, šťastný a svieži!Žmurkajúci

Ako každý rok, aj tento rok sme usporiadali súťaž "Veľkonočná pohľadnica" pre žiakov prvého až štvrtého ročníka a B-variantu. Do súťaže sa zapojilo mnoho detí. Tie znovu nesklamali a za pomoci pani učiteliek vykúzlili znovu krásne Veľkonočné pohľadnice. Niektoré deti vytvorili aj viac pohľadníc. Boli krásne, farebné, rôznorodé. Všetky zúčastnené pohľadnice p. učiteľka Mgr. Miladka Bujnová vystavila v Guľášovom dome na veľkej nástenke vo stupnej hale. Tri zaujímavé práce z naištalovanej výstavky sme zaslali do súťaže do ŠZŠ v Lučenci. O jej vyhodnotení budeme informovať na našej webovej stránke.

Po Veľkej noci boli pohľadnice vyhodnotené a nasledovným súťažiacim udelené ocenenia:

1. miesto: Viktória Oláhová (I.A)

2. miesto: Albína Bariová (IX.C)

2. miesto: Monika Jónášová (IV.B)

3. miesto: Norbert Balog (III.B)

3. miesto: Tibor Bari (I.B)

Bolo udelené jedno prvé miesto, dve druhé a dve tretie. Z každej triedy bol vybraný jeden výherca.

Výhercovia boli spokojní, vyhrali diplom a krásne vecné ceny a tiež sladkosti.Úsmiaty

VIAC


NA FIĽAKOVSKÝCH  VEĽKONOČNÝCH  TRHOCH - CELOŠKOLSKÁ  AKCIA:

Nie je to klam, ani čary, sú tu krásne sviatky jari. Naplň sa láskou, pokojom každučké srdce, každý dom! Buďte verní starým zvykom nech šibete len korbáčikom. By jemný dotyk korbáča Vám líce slzou nezmáčal. Kto rozum má - pochopí, slabučko sa vodou pokropí.Žmurkajúci

Na základe pozvania z Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove sme sa zúčastnili v tomto roku poprvýkrát Veľkonočného jarmoku vo Fiľakove. Už dva mesiace sme žili prípravami a tvorbou výrobkov na Fiľakovský veľkonočný jarmok. Vyrábali sme veľkonočné kraslice, rôznymi technikami ich zdobili, pripravovali s detičkami veľkonočné vajíčka, zajačiky, košíčky a veľkonočné jarné vence. Vrúcne poďakovanie patrí pani učiteľkám Mgr. Paťke Angyalovej, Mgr. Ágike Czipruszovej, Mgr. Danke Kanckovej, Mgr. Ivetke Harmanovskej, Mgr. Miriame Sarvašovej, Mgr. Lucke Fülöpovej, pani asistentke Editke Póczosovej, ďalej pánu učiteľovi Mgr. Štefanovi Illésovi, pani učiteľkám z Guľ. domu a to Mgr. Miladke Bujnovej, Mgr. Eržike Ferenczovej, Mgr. Katke Földiovej, Mgr. Simonke Bodorovej, tiež pani vychovávateľke z ŠKD Evke Babkovej, pánu vychovávateľovi z ŠKD Vladkovi Cirbusovi a v nemalej miere našej pani zástupkyni riaditeľa školy Mgr. Natálii Kantorákovej, ktorá nielen prispela tvorbou výrobkov, ale aj zmanažovala a zorganizovala prípravy školy na Fiľakovský veľkonočný jarmok. Svojimi prekrásnymi výrobkami prispeli aj deti ubytované v šk. internáte pod vedením pani vychovávateľky Ágiky Sekerešovej a Mgr. Anity Šoóšovej. S ochotou sa vystriedali na jarmoku pri prezentácii výrobkov našich žiakov, učiteľov, vychovávateliek. Patrí im všetkým veľké poďakovanie a všetka česť!


Opäť sme dokázali, že  „Učiť sa spolu je začiatok, pracovať spolu je pokrok, tvoriť spolu je úspech“. Pozrite sa, čo sa nám spoločne podariloÚsmiaty:

VIAC


BYLINKOVÁ  ZÁHRADA V ŠKOLE:

Kdeže sa tu na lúčine vzala zrazu toľká krása? Púpavočka zlatým kvetom na slniečko usmieva sa. Púpavienka, žltý kvet, ako Ty len krášliš svet! Deti z Teba vence pletú, spievajú si: Jar už je tu! Bylinky už čakajú, do práce nás stavajú. Pažítka, šalvia, majorán, tymián, materina dúška nám už šeptajú do uška...Prišla jar! Žmurkajúci

Pani učiteľky Mgr. Danka Kancková, Mgr. Ivetka Harmanovská, Mgr. Miriama Sarvašová, Mgr. Lucka Fülöpová a naša pani asistentka Editka Pócsosová sa rozhodli založiť v školskom sade bylinkovú záhradku pre žiakov, ktorú budú využívať nielen v edukácii v rámci enviromentálnej výchovy, ale aj na pracovnom vyučovaní so žiakmi na zdobenie a dochucovanie drobných jedál a prípravu rôznych čajov.

VIAC


JAR NA ŠKOLSKOM DVORE - PREBÚDZANIE PRÍRODY PRI ZÁHRADNOM  JAZIERKU

Keď zakvitne jarný sad, na svete je každý rád, včielka, húsatko, dieťa, kuriatko, motýlik i vtáčik, aj ten malý žiačik. Ten len bude utekať po školičke sem k nám – na svete je každý rád, keď je krásny deň.Úsmiaty

V rámci nového úspešne naštartovaného projektu "ZELENÁ  ŠKOLA" a v rámci Enviroprojektu 2016 sme spoločne pod vedením p. koordinátorky projektu "Zelená škola" Mgr. Vierky Murárovej a p. koordinátorky Enviroprojektu 2016 Ing. Danky Hlavatej vybudovali v priebehu mesiacov október a november 2016 prírodné záhradné jazierko, ktoré nám všetkým robí veľkú radosť. Rastlinky a ihličnany okolo jazierka sa začali prebúdzať zo zimného spánku a jazierko začína naberať na tých správnych farbách pani jari. Máte možnosť presvedčiť sa aj sami:Žmurkajúci

VIAC


Marec  2017 - aktivity:

BYLINKOVÁ  ŠPIRÁLA  V  ŠKOL. INTERNÁTE:

Dnes máme deň bylinkový, od prírody voňavý. V našej záhradke si každý z nás hovie, pre chuť, vôňu, pro zdravie. Deň už zase rýchlo beží, stihneme vôbec popriať dobré ráno? Na čaj medovka a mäta, a na pizzu oregano.
Repík dobre rany hojí, bazalka je skvelá a kdo šalvie sa bojí, veľkú chybu robí. Pažitku dáme do tvarohu, potom sa hladíme po bruchu. V zime aspoň chleba s maslom, naň sypeme žeruchu. Cítíte tu vôňu z vánku, to vonia náš bramborák. Máme v ňom vlastnú majoránku. Neveříte? Je to tak.Žmurkajúci

Naše pani vychovávateľky Mgr. Ingrid Karmanová, Zuzka Olšiaková a Kinga Triznová spolu s deťmi ubytovanými v škol. internáte v rámci projektu Zelená škola vytvorili prekrásnu bylinkovú špirálu, do ktorej nielen oni, ale aj THP zamestnanci zasadili pažítku, bazalku, materinu dúšku a iné bylinky. Budú nám všetkým slúžiť do jedla pre zdravie. Príď slniečko príď, od nás neodíď! Čím ty budeš vyššie, bude nám jar bližšie.Úsmiaty

VIAC


VÝZDOBA  V ŠKOLE - B-BUDOVA  V DUCHU  PANI  JARI  A  NADCHÁDZAJÚCICH VEĽKONOČNÝCH  SVIATKOV

Z diaľnych svetov pani zlietla plná tepla, plná svetla. Na lúčiny, briežky, stráne sype kvietky maľované. Zasmiali sa sedmokrásky, zazvonili vtáčkov hlásky, zabzučali včielky v tráve: „Jar k nám prišla v plnej sláve!“ Unavená pani zima, zložila sa k spánku, na jej miesto nastúpila jar v sprievode vánku. Privolala teplé slnko, lastovičky z diaľky, rozhodila kvety na zem, pod kríčky fialky. Zaobliekla lesy, háje, vtákom dala noty, slávik jej hneď pohotovo novú pieseň nôti. Tešíme sa, že si prišla, milá, krásna pani, teplo, radosť, doniesla si, vitaj medzi nami.Úsmiaty

Naše šikovné pani učiteľky a páni učitelia z B-budovy školy nelenili a už skoro na jar vyzdobili svoje triedy, chodby, interiér B-budovy nádychom pani jari a vôňou nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov.

VIAC


Február  2017 - aktivity:

MAĽUJEME V PROGRAME SKICÁR:

Palec cvičí hop, hop, hop a malíček skok, skok, skok. Ukazovák sem i tam, všetky prsty cvičiť mám. Ja pred každým kreslením, vždy sa pekne postavím. Ruky treba rozcvičiť, na kreslenie pripraviť. Od ramena cez lakeť, k dlaniam a tak prstov päť. Každý prst je dôležitý, tak na neho nezabudni. Nakreslím si domček, pri domčeku stromček, na stromčeku vetvičku, na vetvičke šištičku, pri šištičke veveričku.Úsmiaty

V rámci využitia IKT v edukácii žiaci 2. stupňa pod vedením pani učiteľky Mgr. Danky Kanckovej a pána učiteľa Mgr. Štefana Illéša zorganizovali súťaž žiakov pod názvom "maľujeme v programe skicár". Keďže žiaci obľubujú činnosti na PC, vytvorili nasledovné zaujímavé kresby, pričom najkrajšie z nich boli ocenené diplomom a drobnou sladkosťou. V súťaži získali nasledovné umiestnenie títo žiaci:

1.miesto Samuel Fruštok (V.A)
2.miesto Tomas Váradi (V.B)
3.miesto Zuzana Oláhova (V.A)

VIAC


FAŠIANGOVÉ  OSLAVY  V ŠKOLE - V GUĽ. DOME:

Chystajte si deti masky bude smiech a špás! Fašiangový karneval dnes prišiel medzi nás. Kráľ a šašovia, všetci sú už tam, detský karneval, práve prišiel k nám! Tak sa teda na tú slávu aj Ty pozrieť príď. Príď sa s nami zahrať na to, čím by si chcel byť. Kráľ a šašovia, všetci sú už tam, detský karneval, práve prišiel k nám!Žmurkajúci

Pani učiteľky spolu s p. vychovávateľkou a vychovávateľom v Guľ. dome pripravili  pre žiakov fašiangový karneval.  Pri dobrej hudbe si spoločne zaspievali, zatancovali, zasúťažili. Samozrejme k oslavám patrila ako inak aj sladká odmena. Žiaci i pani učiteľky mali skvelý spoločný zážitok. Úsmiaty

VIAC


O NAJKRAJŠIU VALENTÍNKU V ŠKOLE:

Valentín je lásky čas, poteší vždy všetkých nás. Dávame si pusinky, koláče aj mafinky. Už na každom rohu vidieť chlapca v strehu. Pošleme si pozdrav, každého dnes odzdrav. Na školského Valentína každý len o láske sníva. Keď je lásky plná škola, každý len tú svoju volá.  A keď sa Valentín ku koncu schyľuje, každý svoju lásku zo srdca miluje.Žmurkajúci

Aj tento rok ako každoročne sme pripravili súťaž "O najkrajšiu VALENTÍNKU" na prvom stupni. Žiaci prvého stupňa A-variantu a všetci žiaci B-variantu mali možnosť poslať do našej školskej súťaže  jednu "valentínku" p. učiteľke Mgr. Miladke Bujnovej. Tieto boli 14. februára 2017 nainštalované na nástenke v Guľášovom dome. Následne boli vyhodnotené a odmenené krásnymi a sladkými cenami.

V súťaži sa umiestnili nasledovní žiaci:

1. miesto: Manuel Horváth (IV.B)

1. miesto: Tibor Bari (I.B)

2. miesto: Sandra Berkiová (V.C)

2. miesto: Jenifer Berkyová (IX.C)

3. miesto: Ján Horváth (III.B)

Bolo veľmi ťažké sa rozhodnúť spomedzi toľkých krásnych prác, preto sa p. Bujnová rozhodla do každej triedy, z ktorej boli práce vystavené, poslať jednu cenu.

Tešíme sa aj o rok na ďalšie krásne, kreatívne valentínky! Žmurkajúci

VIAC


O  NAJKRAJŠIU A  NAJORIGINÁLNEJŠIU  VALENTÍNKU - súťaž špeciálnych ZŠ

Deň svätého Valentína čas lásky nám pripomína. Srdiečko maj otvorené, pre cit lásky je stvorené. Lásku daruj každý deň, možno splníš iným sen.Žmurkajúci

Naša škola aj so škol. internátom sa zapojili do súťaže o "Najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku", ktorú usporiadala Špeciálna základná škola v Klenovci.

Žiaci vytvorili prekrásne súťažné práce nielen s pani učiteľkami, ale aj s pani vychovávateľkami v škol. internáte menovite s Mgr. Ingrid Karmanovou - vytvorili žiaci Valentínku obrovských rozmerov, ďalej so Zuzkou Olšiakovou a Kingou Triznovou vytvorili deti zaujímavé Valentínky. Následne pod vedením našej pani zástupkyne riaditeľa školy Mgr. Natálie Kantorákovej boli práce žiakov zaslané do Špeciálnej ZŠ v Klenovci.

Za snahu a šikovnosť boli žiaci ako v škole aj v škol. internáte odmenení sladkou odmenou, ktorú si spoločne pripravili.

Máte možnosť presvedčiť sa aj sami Úsmiaty:

VIAC


Január  2017 - aktivity:

POZNAJ SVOJE MESTO - NÁVŠTEVA ŽIAKOV ŠKOLY NA VÝSTAVE V MESTSKOM MÚZEU:

Pri potoku Belina perla leží a ponad ňu slnko pláva. To je naše mesto s hradom, to je naše Fiľakovo. Do oblakov čelo dvíha, tisícami okien svieti a ulice ako dlane vystiera pod svoje deti. Pamätá si dávne časy, slávu i hlad, vojnu veľkú, i radosť, keď vojak s hviezdou priniesol mu slobodienku. Každý rok je väčšie, krajšie, zaujímavejšie, ako ruža pri rozkvete. Fiľakovo s majestátnym hradom, mesto naše, ďaleko milšie nenájdete. Úsmiaty

Dňa 18. januára 2017 v dopoludňajších hodinách sme so žiakmi z 1. stupňa školy uskutočnili návštevu Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove. Naše detičky spolu s pani učiteľkami Mgr. Miriamou Sarvašovou, Mgr. Simonkou Bodorovou, Mgr. Katkou Földiovou, Mgr. Paťkou Angyalovou, spolu s pani asistentkou Editkou Póczosovou a pánom asistentom Ferkom Oláhom sa veľmi tešili na výstavu, ktorá mapovala dejiny mesta od zruinovania hradu, čiže od 17. storočia. Videli sme kultúrne, hnuteľné pamiatky miestnej šľachty, dedičstvo katolíckeho obyvateľstva, ako aj ľudové umenie Palócov. Samostatná miestnosť múzea prezentovala tradície miestnej smaltovne. Dočasná výstava pod názvom „Šuster, drž sa svojho kopyta!“ nám priblížila históriu obuvníckeho a čižmárskeho remesla. Uvedenú aktivitu zorganizovala pani učiteľka Mgr. Simonka Bodorová, za čo jej ďakujeme.

Veľmi pekne ďakujeme tiež personálu mestského múzea za ich ochotu, za ochotu a príjemný prístup pána sprievodcu a za milé darčeky, ktoré dostali naši žiaci na záver návštevy.


VIAC


HODINA HLASNÉHO  ČÍTANIA  V ŠKOLSKOM  INTERNÁTE:

VIACDecember  2016 - aktivity:

VIANOČNÁ  BESIEDKA - CELOŠKOLSKÁ  AKCIA:

Každý deň budú vraj Vianoce. Ticho šepkajú ľudia po vonku. Už sa nám pozlátok ligoce, čo však ukrýva iba kamienok, či sladkú salónku. V nebi niekto ráta z lupienkov margariet, ľúbi, či neľúbi a sneží na svet. Zimný anjel krídla na mesto ukladá, mráz je cukor z torty a zima zosladla. Vianoce, Vianoce, ticho sneží v nás, Vianoce, Vianoce, konečne sú zas.Úsmiaty

Aj tento rok ako každý rok sme úspešne zavŕšili prípravami na decembrovú Vianočnú besiedku ako celoškolskú akciu, ktorá sa niesla v znamení precíznych príprav a radosti so žiakmi na tohtoročné nadchádzajúce vianočné sviatky. Prípravami na celoškolskú akciu žila celá škola. Koordinátorom aktivity bola pani učiteľka p. Mgr. Paťka Angyalová, vedúca MZ pre 1.-4. ročníky. Vianočná besiedka pozostávala nielen z prekrásnej výzdoby haly doplnenej o vianočný krb, snehuliaka, vianočný stromček, prekvapenia pre žiakov ukryté vo vreciach, ale aj z bohatého kultúrneho programu so žiakmi, ktorý veľmi svedomito pripravili pani učiteľky Mgr. Paťka Angyalová, Mgr. Miladka Bujnová, Mgr. Agika Czipruszová, Mgr. Katka Földiová, Mgr. Eržika Ferenczová, Mgr. Tünde Majorošová, Mgr. Danka Kancková, Mgr. Miriama Sarvašová, Mgr. Lucka Fülöpová a ostatní kolegovia - učitelia. Hudobnú a technickú stránku akcie zabezpečovali pán učiteľ Mgr. Štefan Illéš a pán asistent Ferko Oláh. Vedenie školy zabezpečilo pre všetkých žiakov školy vianočné balíčky v podobe sladkostí a ovocia. Máte možnosť presvedčiť sa aj sami, aké nezabudnuteľné zážitky pripravili naši pedagógovia pre žiakov Úsmiaty.

VIAC


TEŠÍME SA NA VIANOCE - PEČIEME MEDOVNÍČKY  V ŠKOLE - V GUĽ. DOME:

Na Vianoce býva zvykom, kúpiť kapra aj s rybníkom, zdobiť stromček, dvere, kríky, napiecť chutné medovníky. A či malí, a či veľkí, všetci sa už radujú. Pod stromčekom prázdno je, kde ten Santa, kde ten je?  Zrazu sane vonku hviždia, všade počuť zvončeky, to už, hurá Santa milý, roznáša nám darčeky.

Aj v Guľ. dome sa pripravujú pani učiteľky s detičkami na Vianoce a upiekli medovníčky, ktoré nádherne vyzdobili. Na danej aktivite participoval aj náš pán asistent Ferko Oláh. Deti si na medovníčkoch fajne pochutnali. Pani učiteľky s pánom asistentom nelenili a pripravili prekvapenia ukryté vo vianočných darčekoch pre deti. Úsmiaty

VIAC


NA FIĽAKOVSKOM VIANOČNOM JARMOKU:

Na základe pozvania z Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove sme sa zúčastnili v tomto roku poprvýkrát Vianočného jarmoku vo Fiľakove. Už mesiac sme všetci žili prípravami a tvorbou výrobkov na Fiľakovský vianočný jarmok. Vyrábali sme, piekli medovníčky, pripravovali s detičkami spoločný kultúrny program. Každá trieda prispela svojim prekrásnymi výrobkami, pridali sa aj pani vychovávateľky zo školského internátu. Všetci sa vystriedali na jarmoku pri prezentácii výrobkov našich žiakov, učiteľov, vychovávateliek. Patrí im veľké poďakovanie a všetka česť!

Opäť sme dokázali, že  „Učiť sa spolu je začiatok, pracovať spolu je pokrok, tvoriť spolu je úspech“. Pozrite sa, čo sme dokázali.Úsmiaty

PREZENTOVANIE  NAŠICH VÝROBKOV NA  VIANOČNOM   JARMOKU:

VIAC

"HUDBA - NÁŠ  SPOLOČNÝ  JAZYK" - VYSTÚPENIE  NAŠICH  ŽIAKOV NA VIANOČNOM FESTIVALE:

VIAC


VÝZDOBA  V ŠKOLE V DUCHU  PANI  ZIMY A  NADCHÁDZAJÚCICH VIANOČNÝCH  SVIATKOV

Zima prišla, vietor duje, vonku sniežik poletuje. Cez oblok sa tlačí mráz, Vianoce už sú tu zas. Deti v očiach iskru majú, svetielko ňou zažínajú, teplom svojho srdiečka, zohrejú aj Ježiška. Sniežik ešte padá, padá, človek lásku stále hľadá. Ježiško k nám príde včas, daruje nám pokoj, lásku, uloženú v nás!Úsmiaty

Naše šikovné pani učiteľky a pán asistent uč. v G.dome (Mgr. Miladka Bujnová, Mgr. Simonka Bodorová, Mgr. Eržika Ferenczová, Mgr. Katka Földiová a pán asistent uč. Ferko Oláh) chceli spríjemniť školské prostredie našim najmeším drobčekom - detičkám na 1.stupni v G. dome a pripravili pre nich takúto prekrásnu vianočnú výzdobu. Je tam nielen radosť vstúpiť, ale aj radosť tvoriť s detičkami, radosť pracovať! Úsmiaty

VIAC


VÝZDOBA  V ŠKOL. INTERNÁTE V DUCHU  PANI  ZIMY A  NADCHÁDZAJÚCICH  VIANOČNÝCH  SVIATKOV

Na Vianoce, deti, však, všeličo je naopak, jedle rastú po izbách, vtáčik nemá z mačky strach, muchotrávky - pestré hlávky, kolíšu sa na vetvách. Zlatá reťaz nerinčí, rybka pláva v ihličí, hviezdička sa vo dne jagá krajšie ako za noci a dedo Mráz neštípe nás na nosy. Máme stromček zelený, máme stromček z lesa. Bambuľkami pokrytý, celý ligoce sa. Veselo je pod stromčekom, všetko žiari, sa ligoce, zasa prišli, zasa sú tu, naše Vianoce. Svieť nám, stromček jagavý, už sme všetci zvedaví, čí je ten darček a čo je v ňom,  cingi, lingi, cingi, lingi, bom.Úsmiaty

Naše pani vychovávateľky v školskom internáte sa pripravili na príchod Pani zimy a nadchádzajúcich najkrajších sviatkov roka - vianoc. Chceli spríjemniť chvíle detičkám ubytovaným v internáte nielen Mikulášskym večierkom, ale aj nádhernou výzdobou, ktorá dotvára čarovnú predvianočnú atmosféru. Máte možnosť posúdiť sami! Úsmiaty

Spoločenská miestnosť 2. výchovnej skupiny - pani vychovávateľka Ágika Sekerešová, pri výzdobe v nemalej miere pomáhala pani vychovávateľka Ingrid Karmanová:


VIAC

Spoločenská miestnosť 1. výchovnej skupiny - pani vychovávateľka Jarka Poláková, pri výzdobe v nemalej miere pomáhala pani vychovávateľka Kinga Triznová:


VIAC

Spoločenská miestnosť 3. výchovnej skupiny - pani vychovávateľka Zuzka Olšiaková, ktorá vianočnou výzdobou vytvorila čarovnú atmosféru vianoc aj v našej školskej jedálni:


VIAC


MIKULÁŠ,  MIKULÁŠ,  ČO  V TOM  VRECI  MÁŠ - Mikuláš v školskom internáte

Vitaj, vitaj Mikuláš, čo v batohu pre nás máš? Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký? Celý rok sme poslúchali, aj si uši umývali. Žiaden z nás sa nebil veru, na kolene nemal dieru. Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece, nikto z nás už čakať nechce. Dobrý strýčku Mikuláš, pre všetkých dosť darov máš? Čokoládku by sme chceli, rýmovačku vymysleli. Prídi ujo Mikuláš! Úsmiaty

Mikulášsky večierok pripravili pani vychovávateľky zo školského internátu a ŠKD z G. domu pre detičky, ktorý sa niesol v duchu milých detských básničiek, veršovačiek, pesničiek, tancov a tiež rôznych súťaží. Ujo Mikuláš detičky pochválil a patrične odmenil rôznymi sladkosťami a prekvapením v balíčkoch. Na záver večierka sa detičky s pani vychovávateľkami výborne zabavili na disco párty!

VIAC


PRÍPRAVY  NA FIĽAKOVSKÝ  VIANOČNÝ JARMOK 2016 - žiaci z 2. stupňa

Ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila. Ak dá človek viac, čo v sebe skrýva. Ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz. Padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas. Tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet, pre ten zázrak Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!

Svieť nám, stromček jagavý, už sme všetci zvedaví, čí je ten darček a čo je v ňom, cingi, lingi, cingi, lingi, bom. Svieť nám, vločka veselá, svet sa odel do biela, bláznivé vrabce škriepia sa s ním, čimčarara, čimčarara, čim. Svieť nám, stromček bielučký, chytíme sa za rúčky, nech naším spevom znie celý dom, fidli-tidli, fidli-tidli, bom.Úsmiaty

Na Fiľakovské vianočné trhy 2016 sa svedomito pripravujú aj žiaci z V.A pod vedením pani učiteľky Mgr. Danky Kanckovej. Ich ručiky vytvorili takéto krásne vianočné výrobky.

VIAC

V každom roku iba raz, prichádza ten vzácny čas. Kedy? Keď sú lúky, stráne bielym snehom zasypané. Keď sme zrazu v