Dnes je Nedeľa 23.júna 2024, meniny má Sidónia, zajtra bude mat Ján
TOPlist

 

Poslanie ŠZŠI vo Fiľakove:

Sme škola, ktorá všestranne rozvíja osobnosť žiaka s mentálnym postihnutím a jeho vzťah k okolitému svetu. Žiakovi umožňujeme získať základné poznatky, zručnosti a schopnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie na úrovni, ktorá je preňho osobne dosiahnuteľná. Všetky učebné činnosti prispôsobujeme individuálnym potrebám a možnostiam žiaka.

V príjemnej učebnej atmosfére v triedach – bez strachu a stresu- kladieme dôraz na kladné sociálne vzťahy v kolektívoch detí; podporujeme žiakovu aktivitu, tvorivosť; rozvíjame jeho sebapoznania a sebahodnotenie.

Vyučovacím jazykom je jazyk slovenský alebo maďarský.

Žiakovi poskytujeme i možnosť týždenného ubytovania v internáte školy, kde má zabezpečenú celodennú stravu a výchovnú starostlivosť. Denne dochádzajúci žiak má možnosť navštevovať školský klub, kde si pod vedením vychovávateliek môže uspokojiť svoje individuálne záujmy a potreby. K dispozícii je aj rôznorodá záujmová činnosť (krúžky) pre všetkých žiakov pod vedením učiteľov a vychovávateľov.

 


 

Hodnotová štruktúra našej školy, čiže prvky jadra našej kultúry, ktorým v našej škole veríme, podľa ktorých sa správame a v záujme ktorých konáme:

 

  • príjemná atmosféraBez stresu a strachu posúvame latu.
  • spoluprácaSpolu zvládneme čokoľvek.
  • zaujatosť v práciS lenivým talentom úspech nedosiahneme.
  • empatia – Nie je možné porozumieť inému človeku, keď v sebe pre neho neurobíme miesto.
  • toleranciaKaždý si zaslúži úctu a lásku; nesnažme sa iných prerobiť na vlastný obraz.
  • kreativitaTvorivosť a predstavy sú pre život viac ako vedomosti.

 

Vízia a logo školy: